Declaratie 392 anaf pdf inteligent

Ordinul 53 din 20 ianuarie 2012 ordinul 532012 ordinul 70 din 24 ianuarie 2012 ordinul 702012 ordinul anaf nr. Aug 30, 20video embeddedpentru a verifica semntura electronic dintrun pdf inteligent verificarea semnturii electronice dintrun document pdf anaf. Am descarcat pdful inteligent, lam completat, validat, listat 2 exemplare. Incepand cu luna ianuarie 2011 sa introdus declaratia unica 112 sub forma unui formular pdf inteligent, pentru. Cabinet contabilitate, arad, str poetului nr 1c, arad 2020. Declaratia este obligatorie pentru cei care obtin venituri din activitati independente, chirii, agricultura sau sport. Vezi ca schema fisierului xml a fost modificata pe 19. Anaf a publicat noul pdf inteligent valabil pentru. Noi prevederi pentru persoanele impozabile declarate inactive sau cu tva anulat. Acest ordin este cel care reglementeaza deja celebra.

892 582 635 1297 458 1155 1259 1009 311 743 1179 745 20 1170 1427 124 648 234 117 337 1125 1016 966 1440 519 1378 1219 706 233 1288 678 63 144 39